0

თვითმტყვნელი

ნიშნავს ადამიანს რომელიც გამუდმებით არის დაკავებული მასტურბაციით.

გოგოებს არ ევასებათ თვითმტყვნელები,
მაგალითად ირაკლი.