0

რაებს მიაცვ-მააცვამ

გამოიყება მაშინ როდესაც მსმენელი ვერ აანალიზებს მოსაუბრის ლექსიკას, აზრს ან უბრალოდ აფსურდათ კიაჩნია მისი აზრი

-ბიჯო ხოდა შეურიგდი ტო
-რაებს მიაცვ-მააცვამ შჩმმმა?