0

გებეშნიკი

ზოგადი პროტოტიპული განმარტებით კაგებეს ოფიცერი; კაგებეშნიკი, მინუს კა

-ვაშაძის გებეშნიკი......