0

რუსეთუმე

პრორუსი, ეთნოქართველი, რომელიც მსოფლიო კულტურას ეზიარა რუსეთის პროვაიდერობით და ვერ წარმოუდგენია გაკულტურების სხვა გზის არსებობა. (ტიპი რომელსაც რუსეთი უფრო ევასება ვიდრე საქართველო)

- მე ძმაო რუსეთში ნაცხოვრები კაცი ვარ და ვიცი რა არის ცხოვრება, აბა საქართველო რას გავს ე უპატრონო ეგი!