0

ნაპოლეონიც დაბალი იყო

დაბალი ადამიანების თავდაცვითი არგუმენტი, რომლებსაც სიდაბლეზე ეხუმრებიან. ძირითადად იყენებენ დაბალი კაცები, თუმცა არსებობს შემთხვევები ,როდესაც ქალებსაც გამოუყენებიათ აღნიშნული ფრაზა.

- ზურა შენ ისეთი დაბალი ხარ, ხალხში რომ დადიხარ მეშინია ვინმემ მიწაზე ფეხით არ დაგასრისოს
- ნაპოლეონიც დაბალი იყო, მაგრამ უამრავი ქვეყანა თავად გადასრისა