0

გაყბისძირება

გამოიყენება მაშინ როდესაც ინდივიდს სურს რაიმეს ჭამა

შაურმა ხო არ გაგვეყბისძირებინა?