0

გაპიზდავებ

სიტყვა გამოიყენება მაშინ,როდესაც ვინმეს ცემით ემუქრები

თუ მოვედი გაპიზდავებ სადაც ხარ