0

შე*ცი თუ გინდა

აღნიშნული გამოიყენება, როდესაც ადამიანს ყველა მოუწოდებს რაღაც სწორის გაკეთებისკენ და ის მაინც უარზეა.

- არ შობა და შე*ცი თუ გინდა