0

ჩაგაჯვი ყურში გადაეცი სხვას

ცხელი კარტოფილის მსგავსი საბავშვო თამაში, რომლის მიზანია, ყურში ჩანაჯვამი 10 წამზე ნაკლებ დროში გადაულოცო სხვას

- ჩაგაჯვი ყურში გადაეცი სხვას
- ჩაგაჯვი ყურში გადაეცი სხვას...