0

გადაიწიეთ რა

ფრაზა, რომელიც ისმის, ყოველთვის გადაჭედილ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, იმ იმედით რომ ვიღაც ამოეკვეხოს.

გადაიწიეთ რა ადგილი არის - რომელსაც გაიგონებთ მხოლოდ გადავსებულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სადაც ნემსიც კი არ ჩაეტევა ისეთი სივიწროვეა