0

თესლი

თესლი - ყველაზე თესლი სიტყვა!
ისეთი თესლი, რომ მის აღსაწერად მასვე თუ გამოვიყენებთ.
უნივერსალია.
გამოიყენება, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით კონტექსტში.
დადებით კონტექსტში ძალიან დადებითია და არაფორმალურ გარემოში კომპლიმენტადაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ.
უარყოფით კონტექსტში გამოყენებისას კი უდავოდ ძალიან ნეგატიურია, მაგრამ ადრესატის სასიხარულოდ კარგი ის არის, რომ თუ "თესლი" ხარ ყლე ვერანაირად ვერ იქნები.
უარყოფითი კონტექსტში "თესლი" "შენძრეულისკენ" მიდის(იხ. შენძრეული).

"თესლზე" აღმატებული სიტყვა დადებით კონტექტსში მხოლოდ "უთესლესია",
ხოლო უარყოფითში - "შეთესლილი".

თესლის ბიოლოგიური გაგება უმნიშვნელოა. ხშირად გამოიყენება მანდილოსანის მუცელზე დასაპკურებლად და უმეტეს შემთხვევაში ტუალეტში ასრულებს მოღვაწეობას.

დადებითი:
-ნახე შეჩ რა თესლი აჩკი დავითრიე
-რა აჩკი შეჩემა. წიომნად გახედე შენს უკან თესლი ძუძუ მოდის!

უარყოფითი:
-პირი არ მოგიტყნა შე თესლო ბიჭო!