0

სისხლიანი მერი

სექსუალური კავშირი თვიურის დროს, ძირითადად ორალური.

- კი მინდა, მაგრამ "ის დღეები მაქ"
- ხოდა, კაკრას! სისხლიან მერისაც გამოვცდით.