1

აჩკარიკა

ადამიანი რომელიც ხმარობს სათვალეს და არის ხუთოსანი ტიპი

--