0

ღარი

ხშირად ეს სიტყვა გამოიყენება მანქანის მძღოლებთან და ხელოსნებთან მიმართებაში

- ტიპი გადაიკუზა და პროჭის ღარი გამოუჩნდა

- ტრაკის ღარი კამაზის შოფერივით გიჩანს