3

შენხელა ყლე მაბია

სიტუაცია, როდესაც თქვენი ოპონენტის სიმაღლე შეესაბამება თქვენივე ყლის ზომას.

რას მეკაჩავები შენხელა ყლე მაბია