0

პირქვე მოტყნული

აღნიშნავს 69 პოზას ასევე გამოიყენება მიმართვის ფორმად

გადააჯვი შე პირქვე მოტყნულო