მოხოდილი - khomre - ბიძერი
0

მოხოდილი

რომელიმე კონკრეტულ საქმიანობაში თვითდაჯერებული და სტაბილურად პროგრესირებადი პიროვნება. ზმნა მოხოდვა ნიშნავს რაიმე აქტისთვის სულიერად და ფიზიკურად მზადყოფნას, შემზადებას

- შეჩემა რამდენი ხანი არ დაგვილევია, დავაი დღეს მოვიხოდოთ

- ის ქერა მაგარი მოხოდილი ნაშააა