1

ეგზისტენციალისტი ბიჭი

ინდივიდი რომლის ასაკიც ხშირად 18 - 22 წლამდე ვარირებს. გამოირჩევა ტვინთან სექსუალური ჟინის დაკმაყოფილების ირაციონალური სურვილით. სიცხადისთვის>>> იხ.მაგალითი

"ნიცშე ამბობს ყველაფერი გადააფასეო და ნიცშეც რომ გადავაფასო ხელში ჭეშმარიტება შემრჩება თუ ყლეე ? " კანტის წმინდა გონების კრიტიკის კრიტიკა მაააქვს დაწერილი რიაა