1

ბრატი

თითქმის იგივე, რაც ძმაკაცი.
განსხვავება ისაა, რომ ბრატი ქურდულ საუბრებში უფრო "ჟღერადია".

- მაგაზე მოგეთხოვება, ბოშყო.
- მოვა ჩემი ბრატი და ვნახავთ, ვის რა მოეთხოვება