0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,
ხშირ შემთხვევაში გონებაჩამორჩენილი და არაადეკვატური ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.-ბიჭო მაზანას პოეზიის საღამოზე იყავი?
-არა.
-კიდე კაი, სრული საყლევეთი.