0

საყლევეთი

ლოკაციური ერთეული,ხშირად გონებაჩამორჩენილი,ჩლუნგი ან მართლა ყლე ხალხის თავმოყრის ტერიტორია.

1.
-შვილო სკოლაში გაგვიანდება...
არ წავალ რა დე... იმენა საყლევეთია....