ყლელა - Arizona - ბიძერი
0

ყლელა

ლელა . იგივე ყლელა გავრცელებული ყლექალათა ჯიში .

ყლელა მოვიდა