0

ნივიჟუ

ეს იგივეა, რაც დასინვა. ქმედება, რომლის დროსაც ადამიანის არსებობას არ იმჩნევ. დასინვისაგან განსხვავებით „ნივიჟუს ჩარტყმა“ გულისხმობს ქუჩაში შემხვედრი ნაცნობის უგულებელყოფას

„-აუ მარიამმა ისეთი ყლე ნივიჟუ ჩამირტყა რო რავი.“