ჩეპე - Pele Razmadze - ბიძერი
3

ჩეპე

ჩეპე - გაუთვალისწინებელი სიტუაცია ან გაუგებრობა

სადარი ფული? იზვინი აბრეზ პატარა ჩეპე მოგვივიდა აგვაყირავეს ( აგვაყირავეზე იხილეთ ცალკე განმარტება )