0

თესლი

ბიოლოგიური მნიშვნელობის გარდა ის აღნიშნავს სიტყვა მაგარს რაღაცის მოწონვის შემთხვევაში ამ სიტყვას ვიყენებთ.

რა თესლი ფეხსაცმელები გაცვია.