0

ხუთი

თქვენ გიწერიათ ყველაფერი სწორედ ერთი რამეს გარდა.

ხული ლარის გაუშვი კი არა, ხული ლარის გაავსე.