0

სიფსიხე

სიტყვას ორი განმარტება აქვს. ერთ შემთხვევაში შეიძლება ნიშნავდეს რაღაც კარგს და მეორე შემთხვევაში ძალიან დაბალი დონის საქციელს ანდა სხვა რამეს.

აუ გუშინდელი ივენთი რა სიფსიხე იყო არაა?