ჩ.პ (ჩერეზვუჩაენნაია პალაჟენია) - Cardinelli - ბიძერი