0

აყლისთავება

“აყლისთავება” არის წაქცევის ერთ ერთი ფორმა , როდესაც ადამიანი ცინიკურად იქცევა .

- აუ ნახე ის ბებო რაფერ აყლისთავდა
- ჰეჰე