0

აბა ახტი

ხურდა ფულის არქონის გადასამმოწმებელი მექანიზმი. ვაი იმას ვისაც ხურდა აღმოაჩნდებოდა და დახტომისას ჩხრიალის ხმას გამოსცემდა.

- ჩემი ძმა, ხურდა არა გაქ?
- არა
- აბა ახტი