0

ჩემი ყლე, ფუჩუს დღე.

მოცემული სიტყვა გამოიყენებას ჰპოვებს იმ უკიდურესაფ გამოუვალ სიტუაციაში, როდესაც ფორტუნაზე სპილო გადაგირბენს.

1. - იმ დღეს შევაგდე უეჭველი 104 კუში.
- მერე, შეჩემა?
- ჩემი ყლე, ფუჩუს დღე.
2. - ბიჭო, ნიტამ რაო შეგხდებიო?
- შეგხვდბი არა, ჩემი ყლე, ფუჩუს დღეო.