ტაშკუილა - antona - ბიძერი
0

ტაშკუილა

პიროვნება რომელიც გამოირჩევა გადამეტებული მეტიჩრობით, ახასიათებს უადგილო ადგილას გამოხტომები და ხშირად ერევა სხვის საქმეში, ვერ აკონტროლებს თავის ქცევას.

გადამეტებული მეტიჩრობით გამორჩეული ადამიანი