0

არ გაუხსნა

როგორც წესი, ამბობენ ადამიანზე, რომლის მიერაც ნარკოტიკული საშუალების კლუბში მიღება, კრახით დასრულდა.

აუ, გუშინ გიოს ბასიანზე არ გაუხსნა და იმენა მაგრად ჩაეჯვა.