0

განდონი

იგივე რაც პრეზერვატივი . შეიძლება ვიხამროთ ადამიანზეც

- განდონა ბავშვები