განდონი - Faceoff - ბიძერი
0

განდონი

იგივე რაც პრეზერვატივი . შეიძლება ვიხამროთ ადამიანზეც

- განდონა ბავშვები