6

ეხა ნახე რა გავაკეთო

იხმარება ავარიამდე 5-10 წამით ადრე და უმეტესწილად ნიშნავს მაგარი დანძრეული გვაქვსს

-ეხა ნახე რა გავაკეთო
-ოპაა