0

მაგი რაია

ეგ რა არის-ის კუთხური (დამახინჯებული) ვერსია. ხშირად ხმარობენ. ქუთაისში ადგილობრივები

- მაგი რაია სიმონ?