0

ბოიშყო

ბოზ(ის)შვილივიყო არა და მეორე, ბოზი-შვილი ვიყო-ს შემოკლებული ვარიანტი. გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი უყურებს სპორტს, ან ჭამს, იმისთვის რომ ძაან არ გაეწელოთ საუბარი და გოლი არ გამაზონ, ან ბებიას ლობიანი არ გადაცდეთ ხახაში.

1: შენ შემიჭამე ლეღვის პერაშკი შე ბოზოო?!?!
2: არა შეჩემა..
1: მაშ მტყუნის?!?!
2: ბოიშყოო...