0

არტი

რაღაცის მახინჯი კონსტრუქცია, რაც ამ ქვეყანაში ცხოვრებას გაგონებს

გამხმარი ხე რაზეც ტანგას მაგვარი ტრიკოებია ჩამოკიდებული