0

ის

აბსტრაქტული სუბსტანცია, რომელიც აკეთებს და იცის ყველაფერი . გამოიყენება უარყოფითი და დადებითი შედარებისთვისაც. მასში შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, როგორც სულიერი ისე უსულო, საგანი ან მოვლენა.

“-მიდი, ბიჭო ეგ გოგო შენია.
- მიდი კაია, ის ხო არაა?!
“-ხვალ ვინ იგებს?
- მე რავიცი, ის კი არ ვარ!”