0

ბულკი

გამოიყენება იმ პირის მიმართ, რომელიც ერთ კონკრეტულ მეტოქესთან ყოველთვის აგებს რაიმე თამაშში. მსგავსი სიტუაციის შემთხვევაში დამარცხებული ხდება გამარჯვებულის "ბულკი".

- ლევანის უგებ?
- კი კაცო, ჩემი ბულკია ეგ.