ჩააჭირე - Kanye West - ბიძერი
1

ჩააჭირე

1. მანქანა სწრაფად დაძარი
2. სიჩქარე გაზარდე

- ჩააჭირე შეჩემა გვეჩქარება