ნაწყლიგორი - Guram Varshanidze - ბიძერი
0

ნაწყლიგორი

გამოიყენება დაშორებული და რთულად მისაგნები ადგილის აღსანიშნავად

სად ნაწყლიგორშია ეს ჩემისა?!