ყლეფანდურა - 14/88 - ბიძერი
0

ყლეფანდურა

ადამიანი რომელსაც არაფერი ანაღვლებს

ეს რა ყლეფანდურა ტიპია