0

შვანცი

უნიკალური სიტყვა, რომლის ზუსტი განმარტება ადამიანთა მოდგმის მცირე ნაწილმა თუ იცის. ეს უნივერსალური სიტყვა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ შვანც სიტუაციაში. შვანცი არ არის კონკრეტული ინდივიდი ან მისი მახასიათებელი თვისება, შვანცი არის მეტყველების ის ნაწილი რომელსაც არანაირი კითხვა არ დაესმის, იმიტო რო მაგარი შვანცობა რაღაცაა.

1) - ლევან არ გშია?
- მშია არა შვანცი.
2) - აუ დიმა ნახე ის რა ტიპია.
- ბაზარი არაა იმენა შვანცია.
3) - აუ გუშინ მაგარი შვანცი დღე იყო.

და ასე შემდეგ უკუნითი უკუ ნი სა მდეეეეე