0

საყლევეთი

საყლევეთი - სიტუაცია/გარემოება, რომელიც ყლეზე ყლეა. ყველაზე ყლე პონტი, სადაც კი შეიძლება ნამყოფი იყო.

მაგალითად: -გუშინ კლუბში ვიყავი...
- მერე, გაერთე?!
- არა, შეჩემა, საყლევეთი იყო.