2

ბიჩოკების ამოყრა

თამბაქოს ზეგავლენა სტაჟიანი მწეველის სტამინაზე

ფეხბურთი ვითამაშოთ?
რა ფეხბურთი რო დავრბივარ ბიჩოკებს ვყრი