მაწონზე გაუშვა - bidzia - ბიძერი
0

მაწონზე გაუშვა

ფეხბურთის/კალათბურთის თამაშის დროს დამცველი მოწინააღმდეგის მოტყუება

ფეხბურთის თამაშის დროს დამცველი მოტყუვდა.
-ვაა გივიკო მაწონზე გაუშვეეს.