0

მიყვარს შეჩემა მიყვარს

წინადადება რომელიც მიმართულია ძმაკაცის მიმარათ და გამოხატავს გოგოს მიმართ ძლიერ სიყვარულს. ხშირ შემთხვევაში იხმარება როდესაც პირი რომელიც ამ წინადადებას ამბობს მთვრალია

მიყვარს შეჩემა