0

ბასოტა

დაჯგუფება, სადაც თავს მოიყრიან, დაბალი ინტელექტის მქონე არსებები. განსაკუთრებით აპასნია ღამე ბასოთასთან ახლოს გავლა.

ბასოტა მოვიდა ბაბუუ(ყლეო)