კაცების კაცი - bachileo - ბიძერი
0

კაცების კაცი

კაცების კაცი, იგივე ბატონი, გამძაფრებული ფორმა ლიდერის,ან ბოსის.

მაგას არ შეეშლებოდა კაცების კაცია ტიპი